Werkwijze Osteopathie

Voorafgaand aan uw bezoek bij de osteopaat vult u een intakeformulier in waarop u uw klachten beschrijft. Bij de eerste behandeling bespreekt uw osteopaat het intakeformulier met u om in beeld te krijgen hoe uw klachtenpatroon is ontstaan. Mogelijk hebben bijvoorbeeld operaties, trauma’s of bepaalde leefgewoonten hieraan bijgedragen.

Behandeling

Werkwijze Osteopathie nijkerk puttenVervolgens onderzoekt de osteopaat uw lichaam terwijl u zit of ligt op de behandelbank. De osteopaat inventariseert handmatig welke structuren of weefsels in uw lichaam een verlies aan beweeglijkheid vertonen en welk verband er is met uw klachten. Als uit het onderzoek blijkt dat een osteopatische behandeling mogelijk is, dan bespreekt uw osteopaat met u het behandelplan. Indien nodig adviseert hij of zij u over eet- en leefgewoonten of verwijst door naar huisarts, specialist of andere medische hulpverleners.

Een behandeling bestaat uitsluitend uit manuele technieken waarmee de beweeglijkheid van de diverse structuren of weefsels wordt hersteld waar nodig. Na de behandeling kan uw lichaam reageren met bijvoorbeeld een toe- of afname van de symptomen, hoofdpijn of vermoeidheid. Het lichaam zoekt dan naar een nieuw evenwicht. Om het daarvoor de tijd te geven, zit er tussen de behandelingen een periode van twee tot zes weken. Meestal is binnen drie behandelingen duidelijk of osteopathie effectief is voor uw klachten.

Kwaliteit

Uw belangen als patiënt worden binnen Nederland gewaarborgd door:

Werkwijze Osteopathie nijkerk puttenDeze instanties bewaken de kwaliteit binnen de beroepsgroep middels een kwaliteitsregister en via het klacht- en tuchtrecht op basis van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKGGZ). Behandelingen uitgevoerd door een geregistreerd osteopaat binnen het kwaliteitsregister van het NRO, komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. Een lijst van geregistreerde osteopaten kunt u raadplegen op de betreffende websites.

Robbert van de Veen en Miranda Pouw zijn aangesloten bij het NRO en de NVO.

Direct online afspraak inplannen

Via onderstaande buttons kunt u direct een afspraak inplannen.  

 • Maak direct een afspraak
 • Telefonisch Spreekuur

  Robbert: ma t/m vrijdag 12.00-13.00
  tel. 06- 4308 4373

  Miranda: woensdag en vrijdag 12.00-13.00
  tel. 06- 1545 5146

  Indien u tijdens dit spreekuur contact opneemt, kan er direct een afspraak gemaakt worden.

  Vestiging Nijkerk

  Van ’t Hoffstraat 36, 3863 AX Nijkerk
  email:
  info@osteopathienijkerk.nl
  email:
  miranda@osteopathienijkerk.nl
  • © 2015 Osteopathie Nijkerk. Alle rechten voorbehouden. Website gerealiseerd door Online Leadbox.